Lịch sử tín dụng được lưu tại trung tâm thông tin tín dụng – CIC chính là cơ sở quan trọng để các tổ chức tín dụng quyết định việc cho hay không cho cá nhân/tổ chức vay nợ. Nếu như có lịch sử nợ xấu, gần như khả năng được xét duyệt cho vay sẽ rất thấp,vì vậy, rất nhiều người muốn tìm hiểu, làm thế nào để xóa được lịch sử nợ xấu này, để có thể vay các khoản vay theo nhu cầu.

Thực tế, các khách hàng không thể ngay lập tức xóa được các khoản nợ xấu này mà nó phụ thuộc khá nhiều yếu tố. Sau đây là một số biện pháp để cải thiện tình trạng nợ xấu:

Với các khoản vay dưới 10 triệu đồng: Chỉ cần thanh toán ngay lập tức thì bạn sẽ không phải lo về việc nợ xấu trong lịch sử tín dụng của mình

Đối với khoản vay trên 10 triệu đồng: Hãy cố gắng thanh toán khoản vay này kể cả gốc lẫn lãi để không bị phát sinh lãi suất quá hạn. Sau khi thanh toán khoản vay này, bạn hãy báo ngay với cán bộ tín dụng về việc tất toán khoản vay hoặc đề nghị ngân hàng có văn bản về việc đã hoàn tất khoản nợ này kèm với các lý do khách quan khiến khoản nợ xấu này phát sinh. Những thông tin tất toán này sẽ được gửi cho CIC để cập nhật. Vì vậy, sau 12 tháng kể từ khi trả hết số nợ xấu, lịch sử tín dụng của bạn sẽ không lo về việc ảnh hưởng trực tiếp đến việc xét duyệt khoản vay hiện tại của bạn.  

Còn nếu như bạn có lịch sử nợ xấu rơi vào các nhóm nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ, nợ có khả năng mất vốn thì chắc chắn ngân hàng sẽ không thể xét duyệt khoản vay cho bạn. Bạn phải đợi thời gian sau 5 năm thì mới được xét duyệt vay vốn.

Cách xóa nợ xấu
Tagged on: