Trước sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nền kinh tế, tài chính của toàn thế giới bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Theo cảnh bảo của Nhân hàng thế giới thì khả năng sẽ có một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Để đối phó với tình hình dịch bệnh hiện tại thì các chính sách nới lỏng tiền tệ đang được thục hiện, tuy nhiên đây là chính sách không mang tính bền vững và có khả năng sẽ dẫn đến nguy cơ khủng hoảng nợ rất lớn ở các nước nghèo.  Tình hình hiện nay cho thấy mọi thứ đang dần biến thành cuộc khủng hoảng kinh tế lớn gây nên những hậu quả nghiêm trọng về tài chính. Đó cũng là nhận xét từ bàCarmen Reinhart – kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới (WB).

 Bà Carmen Reinhart là tác giả của những cuốn sách nổi tiếng về khủng hoảng tài chính năm 2009 với sự nghiên cứu chuyên sâu về các cuộc suy thoái, nợ ngân hàng, vỡ nợ chính phủ, lạm phát…  Vì thế cảnh báo của bà Carmen Reinhart đặt ra những lo lắng trong tương lai phía trước của cả nền kinh tế thế giới.

Ý kiến của bà được đưa ra trước ý kiến đồng ý của nhóm các nước giàu nhất thế giới đối với việc gia hạn nợ cho nhóm những nước nghèo nhất thế giới theo lời kêu gọi của WB nhằm giúp các nước nghèo có thể giữ được nền kinh tế vượt qua giai đoạn khó khăn do đại dịch gây nên đồng thời tập trung nguồn lực cho y tế và chống dịch.

WB cũng đưa ra những cảnh báo về khả năng khủng hoảng tài chính đối với nhóm các nước có thu nhập thấp khi mà nợ công cũng như nợ tư của các nước này rất lớn. Trung Quốc chính là chủ nợ lớn nhất của nhóm các nước nghèo, chiếm đến 60% khoản nợ.

Cảnh báo khủng hoảng tài chính thế giới sắp tới